General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

İcra ve İflas Hukuku

Anasayfa » İcra ve İflas Hukuku

icra iflas hukukuİcra ve İflas Hukuku, alacaklı ve borçlu arasındaki ilişkiyi resmi kurallar eşliğinde kanunlara dökmektedir.  Borçlu kişinin, borcunu zamanında ödememesi durumunda neler yapılacağına ve hangi yaptırımlara maruz kalacağına dair içerikleri kapsamaktadır. Aynı zamanda alacaklı kişinin sahip olduğu haklar da bu hukuk türünde ifade edilmektedir. Aynı zamanda icra takibinin nasıl yapılacağı ile beraber sürecin nasıl işlediği de ele alınmaktadır.

Müvekkilinin hak ve menfaatlerini borçluya karşı en iyi şekilde gözetmeyi prensip edinmiş  olan EHB; yerli ve yabancı  kurumsal firmalara alacaklarını tahsil etme hususunda akıllı analitik çözümler  üretir ve bu sayede alacak takip süreçlerini hızlandırarak yüksek borç tahsilatı sağlar.

Tahsilat başarısını engelleyen unsurların varlığı halinde ise, bunları ortadan kaldırıcı müvekkil odaklı öneriler sunar. Bu yaklaşımı neticesinde EHB, borç tahsilatı hususunda sektörde haklı olarak fark yaratmış ve öncü hukuk firmalarından birisi haline gelmiştir.

İcra takibi esnasında hangi yasaların geçerli olduğu, hangi kanunların takip edilmesi gerektiği de icra ve iflas hukukunda yanıtı olan sorunlardır. Borçlu olunun tutarın mülk karşılığı ve nasıl nakit paraya dönüştürüleceği de bu birim altında incelenmektedir.

Cebri icra hukuku veya takip hukuku olarak da bilinen icra iflas hukuku ‘’ zorla yerine getirme’’ durumunu da kapsamaktadır. Bu nedenle kamumu hukuku kapması altında incelenmektedir. Aynı zamanda özel hukukta doğan borçlar da herhangi bir haksızlık varsa, kamu gücü ile borcun ödenmesi sağlanmaktadır. 2012 senesine kadar 22 kere değişikliğe uğrayan kanun pek çok düzenleme alanına sahiptir.

Takip Hukuku, aslına bakıldığı zaman iflas hukukunda üstünde yer alan bir kavram olarak bilinmektedir. İcra iflas hukukunun temel mantığı alacaklının alacağına kavuşması için devlet yardımı almasıdır.  Bu noktada, icra organı, borçlunun sahip olduğu mallara el koya ve satar. Bu satımdan elde edilen para ile alacaklı kişinin borçları ödenir. Bunun yanında icra organı tarafından gerçekleştirilen her işlem, icra takip işlemi olarak geçmez.

İcra Hukuku ve İflas Hukuku Farkları Nelerdir?

Cüz-i icra olarak da bilinen icra hukuku, borçlunun malvarlığının bir kısmı ile, birkaç alacaklısına karşı olan sorumlulukları ile ilgilenir. İflas hukuku ise külli icra olarak bilinir ve borçlunun sorumluluğu tüm mal varlığı ile bütün alacaklarına karşıdır. İflas, hem mal varlığı hem de alacaklı açısından küllilik barındırır. İflas hukuku sadece tacirler açısından söz konusu iken, icra hukuku tüm borçları kapsar.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İcra takibi işlem bazı kıstaslara göre değişim gösterir. Borcun kaynağı ve alacağın kaynağı burada önemli olan noktalardır. Alacak eğer bir mahkeme kararına dayalı ise ilamlı icradır. Eğer alacak bir poliçe, bono ya da çeke dayanıyorsa kambiyo senetlerine özgü icra takibi, eğer herhangi bir belge ya da türe girmiyorsa, ilamsız icra söz konusu olur. İcra takibinin başlama süreci avukat aracılığı ile ya da şahsen olabilmektedir. İcra dairesinden borçluya ait ödeme emrinden sonra 7 gün için itiraz olmaz ise, takip kesinleşir. İcra takibi kesinleştikten sonra, alacağın tahsili için haciz yoluna geçiş olur. Haciz de amaç, elde edilen malların satılması ve alacaklının borçlarının kapanmasıdır.

İcra ve İflas Hukuku Sıkça Sorulanlar

Haciz gelen eşyalarımı geri almam mümkün mü?
Eğer icra takibine neden olan borcunuz ile birlikte icra masraflarınız ödenirse, haciz gelen eşyalarınızı geri almanız mümkün olacaktır. Eşyalarınızın tutulduğu deponun ücretini de ödemeniz gerekmektedir.
Bir arkadaşıma borç verdim ya da iş yaptım, elimde çeki, senedi var. Bu alacağımı en hızlı nasıl tahsil edebilirim?
Elinizde bir çek veya senet varsa alacağınızı hızlıca tahsil etmek için mahkemeye müracaat ederek ihtiyati haciz kararı alabilirsiniz. Maksimum bir hafta içerisinde karar alıp, bu kararı icraya koyduğunuzda, ilgili şahsın tüm malvarlığını araştırıp icra marifetiyle alacağınızın tahsilini kolaylaştırma imkânınız vardır. Ancak bu durumda mahkemeden karar almadan önce alacağın %15’i oranında teminat yatırmanız gerekir. Bu teminatı sonradan takip kesinleştiğinde iade alabilirsiniz.
Elimde çek senet var ancak ihtiyati haciz kararı alacak teminatı bulamıyorum. Bu durumda en hızlı alacağımı nasıl tahsil edebilirim?
Şayet alacağınızı tahsil etmekte yeterli teminat miktarını bulamıyorsanız bu durumda normal bir icra takibi yapıp borçlu/lara tebligat göndermeniz gerekir. Tebligat yapıldıktan sonra, borçlunun malvarlığını haczedebilirsiniz. Ancak bu durumda tebligatın muhataba gidip dönmesi vs, normal bir büyükşehirde icra dairelerindeki yoğunluğu da göz önüne alırsanız tahmini 1 aylık bir süreyi bulur.
Gayrimenkul hacizleri ne zaman düşer?
İcra iflas Kanunu hükümleri gereğince gayrimenkullere konulan hacizler 1 yıl içerisinde satış istenmediğinde düşer. Bunun önüne ilgili dosyaya satış isteyip satış avansı yatırılmasıyla geçilir. Dosyaya satış avansı yatırmanız halinde sizin hacziniz bulunduğu sırayı muhafaza eder. Sizden önce haczi olup da satış avansı yatırmayan başka alacaklılar varsa, onların haczi düşer ve siz öne geçmiş olursunuz.
Bir arkadaşım yardımcı oldu bir icra takibi yaptım. Borçlunun arabasına dosyadan haciz konuldu. Bu haciz dosya açık kaldığı müddetçe devam eder mi?
İcra İflas Kanunu gereğince menkul hacizleri 6 ay içerisinde satış istenmezse düşer. Bu durumda sizden sonra gelen hacizler varsa onlar öne geçer. Sizin yeniden haciz koymanız halinde siz en son sırada yer alırsınız. Peki bunun önüne nasıl gerebilirsiniz? Haciz nasıl düşmez? Dosyaya satış avansı yatırıp satış istemeniz halinde aracın üzerine koyduğunuz haciz düşmez.
Bir alacağımı tahsil etmek için icra takibi başlattım ancak borçlu kendince önlem alarak adına kayıtlı işyerini bir akrabasının üzerine kaçırdı. Şimdi adına kayıtlı bir mal varlığı yok ne yapabilirim?
Bir avukattan hukuki destek alarak tasarrufun iptali davası açma şartlarını sağlıyorsa alacağınızı tahsil etme imkânı bulabilirsiniz.
Emekli maaşlarına haciz gelebilir mi?
Emekli maaşları, takip kesinleşme sonrasında borçlunun da onayı halinde haciz edilebilir. Emekli maaşına gelen haczin kalkması süreye bağlı olmamakla birlikte, icra müdürlüğünden talep edilir.
İcra mahkemesinin ne görevleri vardır?
Alacaklı ve borçlunun icra müdürlüğü işlemlerinin incelenmesi, borçlunun borca ve imzaya olan itirazı icra mahkemelerinin görevleridir. Eğer yazılı bir delininiz yoksa, genel mahkemeye baş vurmanız gerekiyor.
Mal beyanı nedir?
Mal beyanı, borcunuzu karşılayacak tutarda, mal varlığına sahip olduğunuzu açık bir şekilde dile getireceğiniz dilekçedir. Aynı zamanda açık adres de bildirmeniz gerekiyor. Uyarı yazısında da dile getirildiği gibi, 10 gün içinde mal beyanı yapılması zorunlu olarak kabul edilir.
Eve gelen icra kağıdı nedir?
Eve gelen icra kağıdı, icra müdürlüğü tarafından tarafınıza gönderilir. İcra takibi üzerinde düzenlenen ödeme ya da icra emri niteliği taşır. Dikkatli bir şekilde okumanız gerekir. Sürelidir.
İcra takibi nasıl başlar?
Alacağın türüne göre takip konusu belirlenir. Sonrasında takip talebi hazırlanır. Yetkili icra müdürlüğüne başvurularak takip başlatılır. Takip türü ve alacağın miktarına göre, alacaklı tarafından harç ödenir. Borçlu kişiye, takibin başlatılacağı ile alakalı olarak ödeme emri gönderilir. Ödeme emir ile alakalı posta masrafları alacaklı tarafından karşılanır. Alacaklı, borcunu tahsil ederse, takip ilişkim tüm masrafları, borçlu kişiden karşılanır.
Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.