General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Aile Hukuku

Anasayfa » Aile Hukuku

aile hukuku 1

Aile ile alakalı hukuki konular ile ilgilenen aile hukuku, medeni hukuk kapsamı içinde yer almaktadır. Aile hukukunun ana konuları; nişanlanma, evlenme koşulları, aile konutu, boşanma koşulları, velayet, evlat edinme, nafaka hakkı, iştirak nafakası, yardım nafakası, maddi ve manevi tazminat davaları gibi konuları içermektedir. Çocuk hakları ve kadın hakları her ne kadar başlı başına hukuk terimleri olsa da, aile hukukunu da yakından ilgilendirmektedir.

Hiç arzu edilmese de, günümüz yaşam zorlukları sonucunda pek çok aile bölünüp parçalanmakta, eşler  ve hatta çocuklar birbirlerine karşı dava açar duruma gelmektedir. Bu tür davaların büyük çoğunluğu yasal haklar bilinmeksizin sadece kulaktan dolma bir takım bilgilere dayanılarak açılmakta ve maalesef telafisi imkansız hak kayıpları ile neticelenmektedir.

Ayrıca kayıtsız yaşam arkadaşlıkları da aile hukuku içinde yer almaktadır. Evlilik dışı yaşam arkadaşlığı, mevzuat hükümlerine göre herhangi bir hak bulundurmaz. Kayıtsız yaşam arkadaşlığında çocuk, evlilik içinde ya da evlilik dışında doğsa da eşit haklardan yararlanır.

Taşıyıcı annelik, aile içi şiddet, yapay döllenme ve çocuk kaçırma ve çocuk istismarı gibi çocuk hakları ve kadın hakları kapsamı altında yer alan konular da uluslararası sözleşmeler gereği iç hukukta düzenlenmiş olup Aile Hukukunu yakından ilgilendirir.

Aile hukuku kapsamında yer alan konular ve diğer bazı özel yasalar ile düzenlenmiş olan konular da aile mahkemelerinde görülmektedir. Aile mahkemesi yargıçlarının atanması esnasında, aile hukuku konusunda uzmanlığına ve evli ya da çocuklu olduğuna bakılır.

 

Nişan, aile hukuku kapsamında, evliliğe dair verilen söz olarak değerlendirilir.  Evliliğin meydana gelebilmesi için evlenme koşullarının sağlanması gerekir. Bunlar arasında ilk sırada 18 yaşından büyük olmak, yakın akraba olmamak, evli olmama, kadının evlenmesi için kanuni sürenin dolmuş olması bu kurallar arasında yer alıyor. Evlilik sonrasında; şartların sağlanması halinde kusur durumuna göre mahkeme nafaka ödenmesine karar verebilir. Eşlerin gelir düzeyi ve çalışması nafaka kararını ve miktarını etkiler. Boşanma davalarında tüm deliller etkili olmakla birlikte, en etkili delil tarafların evlilik birliği boyunca eşlerin yaşadığı olumsuzluklara birebir tanıklık etmiş şahitlerdir.

Aile Hukuku Konuları

Aile ile alakalı konuları ilgilendiren, medeni hukuk kapsamı içinde yer alan aile hukuku belli konuları olan bir daldır. Aile hukuku konuları dediğimiz zaman akıllara nişanlanma, evlilik koşulları, boşanma koşulları, aile konutu, mal rejimi, eş ve çocukların nafaka hakkı, evlat edinme, velayet gibi konular gelmektedir.

  • Mal paylaşımda evlilik öncesi, çiftler arası anlaşma ve sözleşmeler
  • Evlilik sonrasında; mal paylaşımı, boşanma işlemleri ve katkı payı alacağı davalar
  • Çocuklar için evlilik sonrasında velayet ve velayetin değiştirilmesi için açılacak olan davalar
  • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davaları
  • Evlilik iptali davaları
  • Tazminat ve nafaka davaları
  • Tarafların evlilik birliği içerisinde edindiği malların paylaşımına ilişkin işlemler ve Mal paylaşım davası
  • Babalık davaları
  • Velayet davaları
  • Soy bağı reddi için davalar

Boşanma Davası

Aile hukuku konuları arasında yer alan boşanma davası en fazla merak edilen ve araştırılan konulardan biridir. Bilindiği gibi evlilik işlemleri resmi memur önünde yapılmaktadır. Boşanma işlemleri ise tarafların mahkemelerde yapılan yargılama neticesinde elde edilen kararın ilgili nüfus müdürlüğündeki nüfus kaydına işlenmesiyle sonuçlanır. Boşanma davasının Anlaşmalı, çekişmeli boşanma davası gibi türleri vardır. Aile mahkemesinde ve özel hukuk davalarında farklı usullere göre yürütülen bir dava türü olan Boşanma davası, Kanun kapsamında sayılı nedenlere dayanabilir.

Mahkemeler, boşanma davası yargılaması sonunda, tarafların talepleriyle sınırlı olmak koşuluyla, mal paylaşımı haricinde tüm çekişmeleri ortadan kaldıracak bir şekilde karar vermek zorundadır. Mal paylaşımı ise, başka bir dava şeklinde yürütülmelidir. Mal davası boşanma kararından sonra açılıp karara bağlanır.

Boşanma nedenleri; genel boşanma nedenleri ve özel boşanma nedenleri olarak 2 ana başlık altında incelenmektedir. Günümüzde en yaygın dava çeşitlerinden biri olan boşanma davası, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması veya diğer bir eşin davayı kabul etmesi halinde, anlaşmalı bir şekilde sona erebileceği gibi, taraflar arasında çekişmeli bir şekilde yapılacak olan yargılama sonucunda karara bağlanabilir. Boşanma işlemleri aile mahkemelerince karara bağlanır.

Boşanma Davası ile ilgili Sıkça Sorulanlar

Boşanma davası nasıl açılır?
Avukatınızın mahkemeye dilekçe göndermesi ile boşanma davası süreci başlar. Küçük çocuklarınız var ise, ebeveynlik planı da aynı zamanda dilekçe ile birlikte gönderilmektedir.
Eşimle anlaşamıyorum. Müşterek çocuklarımız var. Ben ev hanımıyım, çocukların velayetini alabilir miyim? Nafaka ve tazminat alabilir miyim? Ayrıca evlendikten sonra malvarlıklarımız var bunlardan hakkımı alabilir miyim?
Boşanma davalarında, kusurlu olan eş, diğer eşin talebi doğrultusunda, nafaka, tazminat (maddi manevi) ödemekle yükümlü olur. Ayrıca eşler evlilik birliği boyunca elde etmiş oldukları malları da mal paylaşım davasıyla mahkemece eşler arasında hakları nispetinde mal paylaşımının tasfiyesine karar verilir. Ayrıca müşterek çocuklar açısından davadaki tarafların durumuna göre mahkeme velayetin kime verileceğini tayin eder. Eşlerin kusur durumu mahkemece dikkate alınır.
Eşim boşanmak istemiyor ne yapmam gerekiyor?
Kişinin eşinin boşanmak istemesi, boşanmamak adına tek başına yeterli değildir. Eğer şartlar olgunlaşırsa boşanma sürecini uzatacaktır. Boşanma davasında, davacı ve davalının iddiaları kapsamında yer alan belge ve deliller tek tek incelenir. Sonuç olarak aile mahkemesi tarafından nihai olarak karar verilmektedir.
Çocuklarım adına dava açabilir miyim?
Türk Medeni Kanunu’na göre; 18 yaşından küçük olanlar reşit kabul edilmeyip bu kimseler kendilerini borç altına sokan işlemleri yapamaz. Bu işlemlerin geçerliliği küçük veya kısıtlıların yasal temsilcilerinin izin veya icazetine bağlıdır. Yasal temsilciler ise veliler, vasiler ve belirli işlemin görülmesi için atanan kayyımlardır. Bu bakımdan eğer dava açacak olan kişi küçük veya kısıtlıysa, örneğin çocuksa, velisi onun adına dava açabilir ancak bir avukat marifetiyle dava açılacaksa vekâletnamede temsil olunanın da isminin yer alması gerekmektedir.
Nafaka ödemeyen eski eşim ceza alır mı?
Eğer kişi nafaka yükümlüğüne aykırı olarak davranıyorsa, ödemenin süresinde yapılmaması ve icra takibinin kesinleşmesi halinde şikayet edilmesi halinde ceza alır.
Anlaşmalı boşanma ne kadar sürer?
İki taraf anlaşmalı olduğunda mahkeme yoğunluğuna göre süreç 45 gün gibi bir sürede tamamlanabilmektedir.
Eşim boşanma davası açtı. Ama bu arada da birlikte edindiğimiz malları tanıdık akraba eş dost üzerine kaçırmaya başladı ne yapmalıyım?
Hakkınızda bir boşanma davası açılmışsa ilgili malların devrinin önlenmesi için ilgili mahkemeden tedbir kararı talep etmenizde fayda vardır.
Evliyim, oturduğumuz bir evimiz var. Eşimin bu evi benden habersiz satmasından korkuyorum. Ya da borçlanıp üzerine haciz koydurmasından vs. endişe ediyorum. İlk olarak acilen ne yapmalıyım?
İlk etapta oturduğunuz konutun aile konutu olduğuna ilişkin tapu kaydına şerh koydurmanız gerekir.
Evlilik sözleşmesi nasıl hazırlanır?
Evlilik sözleşmeleri iki tarafın onaylaması ile evlilik öncesi hazırlanan ve noter tarafından hukuki anlamda tescillenen anlaşmalardır. Bizden bu konuda destek alarak sözleşme hazırlatabilirsiniz.
Eşim ve/veya babam, bilgimiz dışında piyasaya borçlanıyor. Bunu nasıl engelleyebilirim?
Aile üyeniz babanız veya eşiniz borca batık bir hayat sürüyor ve bunun önüne geçemiyorsa bu durumda borçlandırıcı işlemlerde bulunmasının ve aileye vereceği olası zararların önüne geçmek için mahkemeye müracaat ederek, bu işlemler için kısıtlanması ve kendisine yasal bir temsilci tayin edebilirsiniz.

 

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.