General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Hakaret Suçu

07.04.2021
4.949
Hakaret Suçu
Makaleyi Puanla

Cezai yaptırımları olan suçlar arasında yer alan hakaret suçu, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiştir. Kanunun “Şerefe Karşı Suçlar” bölümünde 125. maddede düzenlenen suç, herhangi bir kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek durumlarda ortaya çıkar. Hakaret suçunun ortaya çıkması için gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Hakaret suçu cezai yaptırımları bulunan bir fiil olduğu için hukuk mahkemelerinde bu konuyla ilgili davalar yürütülmektedir. Sıkça karşılaşılan hakaret suçu, kişilik haklarına saldırı olarak kabul edilmektedir. Suçun işlenmesi için ortada belirli bir somut durum olması gerekmektedir.  Kişilerin şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde yapılacak somut durum veya olgunun isnat edilmesiyle birlikte suç işlenir.

Kişilik haklarını rencide edebilecek nitelikte somut bir durumun ortaya çıkmasıyla birlikte hakaret suçu işlenmektedir. Kişilerin saygısının zedelenmesi için çeşitli yollardan saldırı gerçekleştirilmesiyle birlikte hakaret suçu ortaya çıkmaktadır. Hakaret suçu hukuk alanında farklı kategorilerde inceleniyor. Kişilere işlenen hakaret suçunun yanı sıra cumhurbaşkanına karşı işlenen hakaret suçu cezai yaptırımlarla sonuçlanan davranışlar arasında yer alıyor.

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu

Hukuk alanında çeşitli cezai yaptırımları bulunan hakaret suçunun cumhurbaşkanına karşı işlenmesi durumunda cumhurbaşkanına hakaret suçu olarak değerlendirilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 299.maddesinde düzenlenen hakaret suçunun cezası bulunmaktadır. Cumhurbaşkanının veya devletin saygınlığına karşı bir fiil veya olgu işlenmesi durumunda hakaret suçu ortaya çıkmaktadır. Cumhurbaşkanını rencide edebilecek nitelikte somut bir isnat işlenmesi kişilerin ceza almasına sebep olabilir.

Düzenlenen kanun maddeleri ile birlikte Cumhurbaşkanı makamının şeref ve saygınlığını rencide edebilecek suçların işlenmesi engellenmiştir. Cumhurbaşkanı makamının onur, şeref ve saygınlığını korumak adına düzenleme yapılmıştır. Devletin şeref ve saygınlığını rencide edecek davranışta bulunan kişilere cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

Hakaret Suçu TCK

Bir kimseye karşı işlenen ve kişilerin şeref ve saygınlığını rencide edecek hakaret suçu TCK maddesinde düzenlenmiştir. Düzenlenen kanun maddesine göre ilgili suçu işleyen kişiler, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.  İki yılı kadar hapis cezasının yanı sıra üç aydan iki yıla kadar adli para cezası uygulanabilir. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen suçlarda da cezai yaptırımlar uygulanmaktadır. Hakaret suçunun cezası suçun hangi makama veya kişiye karşı işlediği önemlidir.

Hakaret Suçundan Ceza Alanlar

TCK 125.maddede düzenlenen kanun ile birlikte hakaret suçundan ceza alanlar bulunmaktadır. Bir kimsenin şeref ve saygınlığını rencide eden kişilerin karşılaştığı cezai yaptırımlar çeşitli etkenlere göstermektedir. Bu durumda üç aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla karşılaşılabilir. Aynı zamanda üç aydan iki yıla kadar adli para cezası da uygulanabilir. Şikayete bağlı olan suçlardan biri olan hakaret suçunun kişiler tarafından 6 ay süre içerisinde mahkemelere bildirilmesi gerekmektedir. Hakaret suçu başvurusunun yapılmaması durumunda şikayet hakkı kaybolabilir.

Hakaret Suçu Cezası

İlgili kanunlarda düzenlenen hakaret suçu cezası miktarı suçun niteliğine göre değişim göstermektedir. Suçun şikayet halinde ortaya çıkması halinde kişilere üç aydan iki yıla kadar hapis veya para cezası verilmektedir. Suçun kamu görevlisi olan kişilere işlenmesi durumunda farklı cezai yaptırımlar ortaya çıkabilir. İki yıla kadar hapis cezasının verilebileceği gibi bazı durumlarda cezanın adli para cezasına çevrilme durumu vardır.

Sosyal Medyada Hakaret Suçu

İnternetin popüler hale gelmesiyle birlikte hukuk alanında sosyal medyada hakaret suçu ile sık sık karşı karşıya kalınmaktadır. Hakaret suçu, suçluların herhangi bir kişinin şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde davranışlarda bulunmasıdır. Tanımlanan hakaret suçunun sosyal medya üzerinden gerçekleştirilmesi ile birlikte sosyal medyada hakaret suçu ortaya çıkmaktadır. Sosyal medyada kişilere karşı işlenen bir fiil veya olgu sonucunda şikayete bağlı olarak hakaret suçu davası görülebilir.

Atatürk’e Hakaret Suçu

Türk Ceza Kanunu’nda Atatürk aleyhine işlenen suçlar kapsamında değerlendirilen Atatürk’e hakaretsuçu 5816 sayılı kanunda düzenlenmiştir. Hakaret suçunun işlenmesi için farklı davranışlar dikkate alınmaktadır. Atatürk’e karşı işlenen hakaret suçunun iki farklı türü şu şekildedir;

  • Atatürk’ün hatırasına karşı hakaret suçunun işlenmesi,
  • Atatürk’ü temsil eden büst ve heykel gibi yapıların tahrip edilmesi ve bu alanda işlenen hakaret suçu,

Günümüzde Atatürk’e karşı işlenen hakaret suçunun en çok karşılaşıldığı alan sosyal medya olarak öne çıkmaktadır. Bu durumda kişilere bir yıl veya üç yıl arasında hapis cezası verilmektedir.

Telefonda Hakaret Suçu Nasıl İspatlanır?

Hakaret suçunun işlendiği alanlardan biri olan telefon ve internet gibi alanlarla ilgili çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  Telefon üzerinden bir kimsenin saygınlığı ve şerefine karşı rencide edebilecek nitelikte somut bir davranış yapılması durumunda hakaret suçu ortaya çıkmaktadır. Hakaret suçunun ispatlanma için ilgili birimlere hakaret suçu inceleme başvurusu yapılabilmektedir.

Hakaret Suçu ile İlgili Yargıtay Kararları

Bir kişiye veya kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenen hakaret suçunun cezalandırılmasına yönelik hakaret suçu ile ilgili Yargıtay kararları bulunmaktadır. Kişilerin şeref ve saygınlığını rencide edebilecek suçların işlenmesi durumunda ortaya çıkacak cezai yaptırımların farklı özellikleri bulunmaktadır. Hakaret suçunun cezası konusunda Yargıtay kararları oldukça önemlidir. Yargıtay kararları hakaret suçunun niteliğine bağlı olarak farklılık göstermektedir.

Hakaret Suçu Zamanaşımı

Hukuk alanında önemli bir konu olan zamanaşımı, hakaret suçunun işlenmesi durumunda da hakaret suçu zamanaşımı durumlarını ortaya çıkarmaktadır. Bir kişinin şeref ve saygınlığını rencide eden kişilerin cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalması için hakaret suçunun şikayet edilmesi gerekmektedir. Hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis ve para cezası olarak belirlenmiştir.

Suçun niteliğine bağlı olarak hakaret suçu cezası değişiklik gösterebilir. Hakaret suçunun zamanaşımı suçun işlendiği tarihten itibaren 6 olarak belirlenmiştir. Hakaret suçunun soruşturması takibe bağlı olduğu için soruşturma ve kovuşturma yapılması için 6 ay içinde şikayette bulunulması gerekmektedir.

Hakaret Suçu Savunma Dilekçesi

Kişilerin hakaret suçu ile suçlanması durumunda hakaret suçu savunma dilekçesi hazırlanması gerekmektedir. Savunma dilekçesinin hazırlanması durumunda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Rencide edebilecek nitelikte somut bir delil ortaya konulması durumunda çeşitli incelemeler ve hazırlıklar yapılarak hakaret suçu savunma dilekçesinin hazırlanması gerekmektedir. Hakaret suçunun cezası verilmeden önce mahkemeler tarafından incelenmeler yapılmaktadır. Suçun tespit edilmesi durumunda iki yıla kadar hapis veya üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası verilmektedir.

Hakaret Suçu Şikayete Tabi mi?

Hukuk alanında soruşturma veya kovuşturma yapılması şikayete bağlı olan bazı suçlar bulunmaktadır. Bir kişinin şerefine ve saygınlığına karşı olumsuz bir fiil veya olgu isnat edilmesi durumunda ortaya çıkan hakaret suçunun soruşturulması da şikayete bağlıdır. Hakaret suçunun cezası ortaya çıkması için hakaret suçu şikayeti yapılması gerekmektedir. Hakaret suçu şikayetinden sonra kişilere soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. Suçun tespit edilmesiyle birlikte niteliğe bağlı olarak üç aydan iki yıla kadar cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Görevi Kötüye Kullanma

Hakaret

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.