General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Belirsiz Alacak Davası

22.12.2020
18.161
Belirsiz Alacak Davası
4/5 - (9 votes)

Belirsiz alacak davası nedir? Belirsiz alacak davasının şartları nelerdir? Belirsiz alacak davası zamanaşımı hakkındaki hukuki yazımıza hoşgeldiniz.

Belirsiz Alacak Davası

Belirsiz alacak davası alacaklarla ilgili miktarın tam olarak belirlenememesi durumunda ortak bir değerin bulunması amacıyla açılan davadır. Belirsiz alacak davası alacakların miktarının davacı tarafça belirlenmesi durumunda ise açılamaz. Belirsiz alacak davasında önemli olan nokta, davacıların tüm kurallara uymasına rağmen çeşitli sebeplerden dolayı miktarın belirlenememesi olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu koşullarda belirsiz alacak davası açılabilir.

Herhangi bir alacağın miktarının tam olarak tespit edilememesiyle birlikte hak arayan davacılar, hukuk sistemindeki haklarına bağlı olarak yetkili mahkemelere dava açabilir. Alacak davalarının belirsiz olarak açılması için bazı şartların bulunması gerekmektedir. Uyuşmazlığa konu olan alacak miktarının tam olarak belirlenememesi şartı vardır.

Belirsiz alacak davası için kabul gören yasaya bakacak olursak;

6100 sayılı Yasa’nın hmk 107. maddesi aynen,

1) Davanın açıldığı tarihte alacağın miktarını yahut değerini tam ve kesin olarak belirleyebilmesinin kendisinden beklenemeyeceği veya bunun imkânsız olduğu hâllerde, alacaklı, hukuki ilişkiyi ve asgari bir miktar ya da değeri belirtmek suretiyle belirsiz alacak davası açabilir.
(2) Karşı tarafın verdiği bilgi veya tahkikat sonucu alacağın miktarı veya değerinin tam ve kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu anda davacı, iddianın genişletilmesi yasağına tabi olmaksızın davanın başında belirtmiş olduğu talebini artırabilir.
(3) Ayrıca, kısmi eda davasının açılabildiği hâllerde, tespit davası da açılabilir ve bu durumda hukuki yararın var olduğu kabul edilir.”

Belirsiz Alacak Davasının Şartları

Elbette ki belirsiz alacak davasının şartları söz konusu olduğunda karşımıza farklı detaylar çıkmaktadır. Belirsiz alacak davası açılması için miktarın en başından belirsiz olması gerekmektedir. Bu davalarla ilgili bazı özel şartlar bulunmaktadır. Belirsiz alacak davalarındaki önemli hususlar şu şekildedir;

  • Alacak talebi sonucunda miktarın herhangi bir şekilde belirlenememesi,
  • Dava dilekçelerinde geçici talep süreci sonucuna yer verilmesi,
  • Talep ile ilgili sonucun net olarak belirlenmesi,

Belirtilen şartların oluşması durumunda belirsiz alacak davasını açmak mümkündür. Bu alanda önemli olan bazı noktalar da vardır. Alacak davaları açılırken alacağın miktarı veya değerinin asgari şekilde belirtilmesi gerekmektedir.

Davalı tarafın verdiği bilgiye bağlı olarak sonucun kesin olarak belirlenebilmesinin mümkün olduğu durumlarda en başta belirtilmiş olan talebin arttırılma hakkı da saklı tutulmaktadır. Alacakla ilgili durumda eda davasının açılabilmesi gibi durumlarda tespit davası da açılabilmektedir.

Belirsiz Alacak Davası Neden Açılır?

Hukuksal açıdan belirsiz alacak davası neden açılır? Hukuki alandaki davaların açılmasının farklı sebepleri bulunmaktadır. Kişiler ve şirketler arasındaki maddi uyuşmazlıkların çözülmesi için oldukça önemli olan alacak davaları farklı alanlarda incelenmektedir. Eda davası, tespit davası ve belirsiz alacak davası gibi birçok dava türü ile birlikte uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması sağlanır.

Dava sürecinin ilerlemesi için davaların amacının da net olarak bilinmesi gerekmektedir. Belirsiz alacak davalarında farklı amaçlar bulunmaktadır. Bu amaçlardan bazıları şu şekildedir;

  • Yargılama durumlarındaki yüksek giderden kurtarmak,
  • Yanlış veya fazla alacak talebinde bulunma riskini ortadan kaldırmak,
  • Alacaklı talebinin davalının itiraz edemeyeceği şekilde artırılması,
  • Fazla harç yatırmama isteği,
  • Zamanaşımı durumunun ortadan kaldırılması,
  • Faiz talep durumlarında uygulanacak faizin dava tarihinden itibaren başlaması,

Belirtilen amaçlar için gerekli şartların oluşması durumunda belirsiz alacak davası açmak mümkündür. Bu amaçlara bağlı olarak açılacak davalarda önemli olan nokta şartlara uygun bir durum oluşmasıdır.

Mahkemelere talepte bulunan davacıların alacak miktarını belirleyecek belge ve evraklara sahip olmaması gerekmektedir. Bu alanda önemli olan konulardan biri de alacak talebinin davacılar tarafından net olarak belirlenememesi gerekliliğidir. Davacılar dava açacağı sırada talep ettiği alacağın miktarını yahut değerini belirleyebilecek durumdaysa dava açma hakkına sahip değildir.

Belirsiz Alacak Davası Kimler Tarafından Açılabilir?

Alacak verecek konuları içerisinde en teknik detayların uygulandığı belirsiz alacak davası kimler tarafından açılabilir? Yalnızca maddi alacaklar için açılabilecek olan belirsiz alacak davası ile birlikte para alacakları talep edilebilmektedir. Bu tür alacakların hukuki yollarla belirlenmesi için tercih edilen davaların açılması için herhangi bir sınırlama yapılmamıştır. Hem tüzel hem de gerçek kişiler tarafından alacak davalarının açılması mümkündür.

Tazminat davaları için de belirsiz alacak davaları söz konusu olabilmektedir. Herhangi bir kişilik hakkının saldırıya uğraması durumunda manevi zararın tam olarak tespit edilememesi bu tür davaların ortaya çıkmasına sebep olabilmektedir.

Belirsiz alacak davaları iş alanlarında da sık sık ortaya çıkmaktadır. Herhangi bir işyerinde yaşanan iş kazasında yaralanma durumu ile karşı karşıya kalan mağdur işçiler, uğradıkları zararın tespit edilmesi için belirsiz alacak davasını tercih edebilir. Hem maddi hem de manevi tazminat tutarlarının belirlenmesi için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Alacak davalarında en çok karşı karşıya kalınan dava türleri arasında belirsiz alacak ve kısmi alacak davaları bulunmaktadır. Davanın kısmi dava olarak geçebilmesi için mahkemeye başvuru yapan davacılar, alacak miktarını kesin ve net olarak belirlemektedir.

Belirsiz alacak davasında ise kısmi davalardan farklı olarak alacak miktarının net olarak belirlenememesi gerekmektedir. Bu tür davalarda davayı açan kişiler, hukuki durumu ve asgari düzeyi belirten dilekçelerle başvuru yapmalıdır.

Kısmi alacak davalarında davacıların ilerleyen zamanlarda alacak miktarını artırma gibi bir hakkı bulunmamaktadır. Zamanaşımı süresi de iki dava arasındaki farklılıklar arasında yer almaktadır.

Belirsiz alacak davası açan kişiler, alacağım tamamı için zaman aşımını durdurma hakkından yararlanmaktadır. Alacak davalarında karışık durumlarla karşı karşıya kalınabileceğinden dolayı profesyonellerden destek alınması yararlı olacaktır. Bu alanda uzman olan avukatlar tarafından profesyonel hizmet verilmektedir.

Belirsiz Alacak Davası Zamanaşımı ve Faiz

belirsiz alacak davası zamanaşımı

Belirsiz alacak davasında yargılama sürecinde artan taleplere karşı zamanaşımı
ileri sürülemez.

Davaya konu edilen miktar açısından faizin başlangıcı olarak dava tarihi kabul edilir. Alacağın kalan kısmının sadece tespit edilmesi istenmiş olmakla, belirlenen miktar alacak tutarın ilerde talep edildiği tarihten itibaren faize karar verilir.

Belirsiz Alacak Davası Dilekçe Örneği

Belirsiz alacak davası dilekçesinde diğer dava dilekçelerinden farklı olarak özellikle talepler konusunun taraflar arasında tartışmalı olması gerekmektedir. Davaya konu olan talep miktarı veya değerinin tam olarak taraflar arasında belirlenemediği dilekçede açıkça belirtilmelidir.

Belirsiz Alacak Davası Soru-Cevap

Kısmi dava belirsiz alacak davasına dönüştürülebilir mi?

Kısmi dava ancak hmk nın 180. maddesi uyarınca tam ıslah yoluyla belirsiz alacak davasına dönüştürülebilir.

Belirsiz alacak davası ıslah edilebilir mi?

Belirsiz alacak davası hmk nın 176. maddesine göre bir kez ıslah edebilir.

Belirsiz alacak davası ve tespit davası bir arada açılabilir mi?

Miktarı belli olmayan davalarda zamanaşımına yaklaşılan hallerde sadece tespit veya kısmi eda ile birlikte belirsiz tespit davası açılabilir.

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.