General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

İstinaf Dilekçesi

20.02.2021
4.947
İstinaf Dilekçesi
Makaleyi Puanla

İstinaf dilekçe örneği; istinaf başvuruları için yol gösterici bir etkiye sahiptir.

İstinaf dilekçesi örneği söz konusu olduğunda teknik detayları bulunan bir metin karşımıza çıkar. Bundan dolayı da istinaf dilekçe örneğine ulaşmak beraberinde önemli kazanımları da getirir. Hukuk dairesi’ne gönderilmek üzere hazırlanan istinaf dilekçesinin mutlaka kurallara uygun bir şekilde yazılması şarttır. Peki; istinaf dilekçesi nedir? İşte detaylar.

İstinaf Dilekçesi

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu 311. Maddesine göre düzenlenen istinafa tabi kararlar çerçevesinde bir üst mahkemeye sunulan dilekçeye; istinaf dilekçesi denir. Adliye mahkemesi hukuk alanın en önemli mahkemeleri arasında yer alır. Yine bölge adliye mahkemesi ilgili önemli hukuksal basamaklar arasında yer alır. İstinaf dilekçesi de tam da bu noktada devreye girer. Yani bir üst mahkemeye sunulan itiraz dilekçesi sayesinde mahkeme kararına itiraz edebiliriz. İstinaf yoluna başvuran davacı; kurallara uygun bir şekilde istinaf dilekçesini hazırlamak durumundadır. Hukuk dairesine gönderilmek üzere hazırlanan istinaf dilekçesi; itirazın net olarak belirtildiği bir belge niteliği taşır.

İstinaf Dilekçesi Cevap Süresi

Hukuk dairesine gönderilmek üzere istinaf dilekçesi sunmuşsanız; istinaf dilekçesi cevap süresi konusunda da etkili bir bilgiye sahip olmalısınız. İstinaf dilekçesinin cevap süresi 15 günle sınırlandırılmıştır. Herhangi bir geçerli mazeretiniz mevcut değilse bu sürenin aşılmaması gereklidir. İstinaf dilekçe örneği, istinaf dilekçesi kararı veren davacı tarafından oluşturulur. Burada Bölge İdare Mahkemesi ilgili dilekçenin muhatabı olabilir. Yine Bölge Adliye de istinaf dilekçesinin muhatabı olarak görülür. Bu noktada istinaf dilekçesi kararı veren davacıların, yasal süre içerinde başvuruyu yapmaları şarttır.

İstinaf Dilekçesi Nereye Verilir?

6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’na göre İstinaf dilekçesi hem kararı veren mahkemeye hem de farklı bir yer mahkemesine verilebilmektedir. 6100 madde 343 kapsamında sunulan istinaf dilekçesi; Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki başvuru defterine kaydolmaktadır. Burada hangi sayılı kararın istinaf incelemesi olduğuna dair net ifadelerin yer alması şarttır. Bölge İdare Mahkemesi ilgili istinaf dilekçesini usullere uygun bir şekildeyse kabul eder. Tam da bu noktada istinaf dilekçe örneği; doğru bir şekilde yönlendirici olmalıdır.

İstinaf Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

İstinaf dilekçesinde bulunması gerekenler 6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu’nun 342. Maddesinde yer alır. Bölge Adliye Mahkemesi yasal prosedüre uygun olan istinaf dilekçelerini kabul eder. İstinaf yoluna başvuran davacı istinaf dilekçesini eksiksiz doldurmak durumundadır. Hukuk dairesine gönderilmek üzere hazırlanan istinaf dilekçesinde aşağıdaki hususlar yer vermek gerekir:

 • Başvuranın adı, soyadı, davadaki sıfatları, T.C.
 • Kimlik Numarası ile açık adresi
 • Karşı tarafın adı, soyadı, davadaki sıfatları,
 • T.C. Kimlik Numarası ile açık adresi
 • Şayet yasal temsilci varsa; adı, soyadı ve açık adresleri
 • İstinaf dilekçesinde belirtilen kararın tarih ve sayısı ile verildiği mahkemenin adı
 • İtiraz edilen kararın başvurucuya tebliğinin yapıldığı tarih ve kararın özeti
 • Başvurunun sebepleri ile gerekçesi ve talep sonucu
 • Başvurucunun imzası, varsa yasal temsilcinin imzası

Adliye Mahkemesi hukuk birimine iletilmek üzere oluşturulan istinaf dilekçesi; sonuç ve istem yukarıda yer almaktadır, tarzında bir açıklamaya da yer vermelidir.

İstinafa Cevap Dilekçesi

istinaf dilekçesi

Judge gavel with Justice lawyers Businessman in suit or lawyer working on a documents. Legal law advice and justice concept.

Eğer istinafa cevap dilekçesi uygun özellikleri kapsayabilecek bir niteliğe sahipse; bu durum ilgili davanın lehine bir durumdur. İstinaf cevap dilekçesi sayılı kararın istinaf incelemesi talebiyle oluşturulmalıdır. Burada dilekçe örneği konusunda profesyonel bir destek almak beraberinde önemli kazanımları da getirmektedir.  Şayet istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmişse; bu aşamada da bir hukuk büroyla iletişime geçmekte fayda vardır.

Ceza İstinaf Dilekçesi

Ceza davalarında çıkan kararlara Adliye Mahkemesi hukuk birimine itiraz edilecekse; ceza istinaf dilekçesi yazılmalıdır. Elbette ki dilekçe örneği ne kadar doğru bir şekilde yazılmışsa ceza istinaf dilekçesi de o kadar isabetli bir şekilde yazılacaktır. Burada hangi sayılı kararın istinaf incelemesi yapılacağına dair net bir beyan da esastır.

İstinaftan Feragat Dilekçesi

Kimi durumlarda istinaftan feragat dilekçesi verilmektedir. Kişinin istinaf kanun yolundan feragat ettiğini bir yazılı olarak bildirmesi için; istinaftan feragat dilekçesi yazması gerekmektedir. Burada da sonuç ve istem yukarıda yer alacak şekilde belirtilmek durumundadır. Hukuk dairesine gönderilmek üzere yazılan feragat dilekçesiyle karara itiraz edilmemiş olur.

İstinaf Başvuru Dilekçesi

İstinaf yoluna başvuran davalı istinaf başvuru dilekçesi yazarak; dava sürecini bir üst mahkemeye taşır. Söz konusu dilekçenin hukuk dairesine gönderilmek üzere oluşturulması; dava sürecini ne netleştirmektedir. İstinaf başvurusu dilekçesi ile yeniden yargılama yapılarak talebimiz karşılanmalıdır. Şeklinde bir açıklama bölümü de bulunmak durumundadır. Başvuru dilekçesinde hangi sayılı kararın istinaf incelemesi yapılacağına dair talep de yer almalıdır.

İstinaf Süre Tutum Dilekçesi

Temelde yerel mahkeme kararının itiraz dilekçesi olarak tanımlanan istinaf süre tutum dilekçesi, yasada mevcut olan 7 günlük sürenin durdurulması talebiyle verilmektedir. Bu dilekçede de sonuç ve istem yukarıda yer alacak şekilde özel bir bölümden oluşmalıdır. Şayet İstinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmişse böyle zamanlarda süre tutum dilekçesinin de doldurulması gerekmektedir.

Tehiri İcra Talepli İstinaf Dilekçesi

Hukuk dairesine gönderilmek üzere yazılan tehiri icra talepli istinaf dilekçesi, icranın geri bırakılmasına dair sunulan dilekçeye denir. Yeniden yargılama yapılarak talebimiz sonuçlanıncaya kadar icranın geri bırakılmasını talep ediyoruz, tarzında bir açıklama tehiri icra talepli istinaf dilekçesi içeriğinde yer almalıdır. Bu tür dilekçeler her zaman teknik detayların fazla olduğu evraklar oldukları için mutlaka bir hukukçudan destek almak gerekmektedir.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
 1. Nesli dedi ki:

  Istinaf dilekcesi yazmam gerekiyor davamin icerigi e devletten acilmiyor.

Bir Yorum Yazın

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!