General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

4483 Sayılı Kanun

26.12.2020
25.439
4483 Sayılı Kanun
2.5/5 - (17 votes)

4483 Sayılı Kanun

4483 sayılı kanun, memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri esnasında görev gereği işlediği suçların yargılanmasını içerir. Kamu kurumlarında çalışan memurların ve diğer kamu görevlilerin yargılanması hakkındaki düzenlemeleri içeren 4483 sayılı kanun maddelerinin farklı amaçları bulunmaktadır. Kamu görevlilerin ve memurların görevlerinde işledikleri farklı suçlar sebebiyle yargılama yolunun açılması için ilgili düzenlemeler bu kanunda yer almaktadır.

Hem kişilerin hem de kamu tüzel kişilerinin yürütmüş oldukları kamu hizmeti sırasında işledikleri suçlar için 4483 sayılı kanun uygulanmaktadır.  Ağır cezai yaptırımlara sebep olabilecek suçüstü hallerinde de bu hükümler uygulanmaktadır. Ceza mahkemelerinin açtığı soruşturma ve kovuşturmalarda 4483 sayılı kanunun hükümleri uygulanamamaktadır.

Memurların veya farklı görevlerdeki kamu çalışanlarının görevinden dolayı işlediği suçların savcılık tarafından soruşturulması için yetkili organın karar vermesi gerekmektedir. Soruşturma izninin verilmesi veya verilmemesi gibi kararlara itiraz yolu açıktır. Soruşturma izni alınmadan ilgili kişiler hakkında yasal soruşturma gerçekleştirmek mümkün değildir.

4483 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Suçlar

4483 sayılı kanun kapsamı

4483 sayılı kanun kapsamına giren suçları şu şekilde özetleyebiliriz;

 • Tedbirsizlik
 • Meslek – sanatta acemilik
 • Dikkatsizlik
 • Talimatlara uymamak
 • Resmi belgede sahtecilik
 • Görevi ihmal etme
 • Görevin getirdiği sırları açık etme
 • Görev terki
 • Kamu görevlisinin ticareti
 • Suç delillerini yok etme
 • Kamu görevini kötüye kullanma
 • Kamuya ait araç ve gereçleri suçta kullanma
 • Adam kayırma
 • Özel hayatı ihlal

4483 Sayılı Kanun Hangi Suçlarda Uygulanmaz?

Devlet memurlarının görevleri sebebiyle işlemiş oldukları bazı suçlar 4483 sayılı kanun hükmüne girmez.

 • Devlet sırlarını açık etme
 • Zimmete para geçirme
 • Görev sebebiyle veya görev esnasında kaçakçılık
 • İhtilas
 • Rüşvet
 • İrtikap
 • Resmi ihalelere fesat karıştırma

devlet memurlarının işlediği bu suçlarda Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümleri uygulanır.

4483 Sayılı Kanun Yetkili Merciler Nedir?

Kamu çalışanlarının ve memurların yargılanmasına ilişkin düzenlemeleri içeren 4483 sayılı kanun için bazı yetkili merciler vardır. 4483 sayılı kanun yetkili merciler nedir? Belirtilen kanun çerçevesinde ilgili memur ve kamu çalışanları ile ilgili soruşturma yapılmasına izin vermeye yetkili olan farklı merciler vardır. Soruşturma izni yetkisi olan merciler şu şekildedir;

 • İlçede görevli olan memurlar için kaymakam,
 • İlde görevli olan memurlar için vali,
 • Farklı ilçelerde görev yapan kaymakamlar için vali,
 • Kuruluşlardaki en üst idari amir,
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,
 • Cumhurbaşkanı,
 • İçişleri Bakanı,

Belirtilen mercilerin yanı sıra farklı suç durumlarına karşı yetkili olan birçok merci bulunmaktadır. İlgili kişilerin bulunmaması durumunda vekillerin yetkisi bulunmaktadır. Yetkili mercilerin belirlenmesi için suçun işlendiği tarih esas alınmaktadır. Farklı seviyelerdeki memurların işlediği suçlarda üst memurun bağlı olduğu yetkili merci görev yapmaktadır.

4483 Sayılı Kanunda Belirtilen Kamu Görevlileri Kimlerdir?

Memurların mahkemelerde yargılaması hakkındaki 4483 sayılı kanun, farklı görevleri kapsamaktadır. 4483 sayılı kanunda belirtilen kamu görevlileri kimlerdir? Yargılanması için soruşturma izni alınması gereken kişiler şu şekildedir;

 • Polis, öğretmen, doktor ve nüfus memuru gibi devlet memurları,
 • Devletin açtığı kadrolardaki asli kamu görevlileri,
 • Sürekli kamu görevlileri,

Hakkında yargılama yapmak için özel izin alınması gereken hakim ve savcılar dışındaki tüm memurlar için 4483 sayılı kanun çerçevesinde soruşturma izninin alınması gerekmektedir. Herhangi bir kamusal faaliyetin yürütülmesinde görevli olan kişiler, kamu görevlileri olarak adlandırılır. Avukat, belediye meclis üyesi ve bilirkişi gibi farklı meslek grupları da kamu görevlileri olarak kabul edilmektedir.

Memur ve kamu görevlileri dışında yargılama için hakkında soruşturma izni alınması gereken kişiler de vardır. Belediye memurları, SGK personelleri, il özel idaresi ve sahil güvenlik personelleri, milli piyango idaresi personeller ve kamu ihale personeller gibi kişiler için de aynı kanun çerçevesinde izin alınması gerekmektedir.

Herhangi bir suç işledikleri zaman 4483 sayılı kanun çerçevesinde soruşturma izni alınması gerek duyulmayan veya doğrudan soruşturulabilen bazı personeller de vardır. İşçiler, asli ve sürekli görevlendirilmeyen devlet personeller, geçici ve sözleşmeli personeller soruşturma iznine gerek duyulmaksızın yargılanabilir.

4483 Sayılı Kanun Kimlere Uygulanmaz?

Devlet memurlarının yargılanmasına ilişkin düzenlenen 4483 sayılı kanun bazı istisnai durumlarda uygulanmaz. 4483 sayılı kanun kimlere uygulanmaz? Bazı kişiler, devlet çalışanı olarak kabul edilse de sıfatları ve özel durumlarından dolayı 4483 sayılı kanun izni ile yargılanamaz. Bu kişiler şu şekildedir;

 • Cumhurbaşkanı,
 • Bakanlar ve milletvekilleri,
 • TSK mensupları,
 • Anayasa, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay başkan ve üyeleri,
 • Üniversite öğretim üyeleri,

Belirtilen kişilere 4483 sayılı kanun çerçevesinde soruşturma izni alarak yargılama yapmak mümkün değildir. Yargılama için gerekli olan farklı şartlar bulunmaktadır. Aynı zamanda özel güvenlik personeli, TRT personelleri, noter, bilirkişi, hakem, diyanet işleri personeli ve evlendirme memuru gibi mesleklerdeki personellerde 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanmaz.

Yetkili merciler tarafından 4483 sayılı kanun tarafından verilen karara itiraz hakkı bulunmaktadır. Soruşturma izni verilmesi durumunda ilgili memur veya kamu görevlisi itiraz edilebilir. Soruşturma izni verilmemesi durumunda başsavcılık ve ilgili kişiler itiraz etme hakkına sahiptir.

4483 Sayılı Kanuna Göre Suçlar Nelerdir?

Devlet personellerinin 4483 sayılı kanun çerçevesinde soruşturma izni alınarak yargılanması için bazı suçların işlenmesi gerekir. 4483 sayılı kanuna göre suçlar nelerdir? Belirtilen kanun tüm suçlarda uygulanamamaktadır. Kişilerin mevzuata uygun olarak görevlendirilmesi ve kamu görevini icra ederken suç işlemi gerekmektedir. Görev ile ilgili olmayan suçlar için 4483 sayılı kanun düzenlemeleri uygulanmamaktadır.

Devlet memuru ve kamu görevlilerin kendi görevlerini ifa ederken işledikleri ve görev ile ilgili olmayan suçlar için 4483 sayılı kanun düzenlemelerine gerek duyulmamaktadır. Ağır cezai yaptırımları içeren suçlarda devlet memurları için soruşturma izninin alınması şartı bulunmamaktadır. Rüşvet, irtikap ve zimmet gibi suçlar için izin almaya gerek kalmadan soruşturma yapılabilir.

Devlet memurları tarafından işlenen suçlar farklı kategorilerde incelenebilir. Görev sebebiyle işlenen suçlar, görev sırasında işlenen suçlar ve görev dışında işlenen suçlar olarak üç farklı kategoride incelenen suçların tamamı için soruşturma iznine gerek yoktur. Devlet memurlarının görevi sebebiyle işlediği suçlar için 4483 sayılı kanun çerçevesinde izin alınması şartı bulunmaktadır.

4483 Sayılı Kanun Soru-Cevap

Cumhurbaşkanı ve bakanlar 4483 sayılı kanunla yargılanabilir mi?

Cumhurbaşkanı ve bakanlar 4483 sayılı kanunla yargılanamazlar.

Rüşvet suçu 4483 sayılı kanun kapsamına girer mi?

Hayır, rüşvet suçu Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununa göre yargılanmaktadır.

Ziyaretçi Yorumları - 1 YORUM
 1. Muhammet dedi ki:

  Gizliliği de-şifre yaban kurum amirlik 4483 kanuna göre dava etmem için zaman aşımı uygulanırdı..

Bir Yorum Yazın

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.