General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Denetimli Serbestlik

06.04.2021
866
Denetimli Serbestlik

Hukuk alanında uygulanması bazı şartlara bağlı olan sistemler arasında yer alan denetimli serbestlik hakkında önemli detaylar vardır. Denetimli serbestlik, herhangi bir suç sebebiyle hüküm giymiş ve hapis cezası almış bireylerin belirli bir süre boyunca denetim altında tutularak serbest bırakılmasıdır. Denetimli serbestlik tedbiri uygulanan kişilerin topluma uyum sağlaması hedeflenir. Ceza infaz alanında faaliyet gösteren kurumlardan tahliye edilen denetimli serbestler, belirli bir süre boyunca bazı kontrol altında toplumdaki hayatına devam eder.

Denetimli serbestlik kararının alınması için bazı şartların sağlanması gerekmektedir. Ceza infaz kurumlarında cezası devam eden kişilere uygulanabilecek denetimli serbestlik ile çeşitli haklar tanınmaktadır. Hapis cezası alan kişiler, bazı şartları yerine getirmesi durumunda mahkemenin kararına bağlı olarak denetimli serbestlik hakkından yararlanabiliyor. İnfaz kurumunda yakını olan kişiler için önemli olan denetimli serbestliğin bazı şartları şu şekildedir;

  • Ceza infaz kurumunun açık ceza evi niteliğinde olması,
  • Hastalık, engellilik veya kocama gibi durumların ortaya çıkması,
  • Hükümlünün ceza çektiği süre boyunca iyi davranışlar sergilemesi,
  • Koşullu salıverilme tarihine 1 yıldan daha az süre kalması,
  • Avukatlardan veya hükümlülerden mahkemelere yapılan müracaat,
  • Açık ceza infaz hakimi tarafından alınan karar,

Görüldüğü üzere denetimli serbestliğin oluşması için oluşması gereken bazı şartlar vardır. Koşullu salıverme zamanına yakın bir süreçte verilecek karar ile birlikte hükümlülerin normalden daha erken serbest bırakılması durumu ortaya çıkabilir.

Denetimli Serbestlik Nedir?

Hükümlülerin ceza infaz süresinden önce topluma uyum sağlaması ve takibinin yapılması için koşullu salıverilmesi denetimli serbestlik olarak adlandırılır. Denetimli serbestlik süresi boyunca hükümlülere düşen bazı görevler vardır. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü birimlerince yürütülen takiplerle birlikte kişilerin topluma yararlı davranışlarda bulunması gerekir. Koşullu salıverme tarihine az bir süre kala ceza infaz hakimi tarafından alınacak kararla birlikte hükümlülerin serbest bırakılma durumu olabilir. Denetimli serbestlik tedbiri ile birlikte hapis cezası alan kişilerin topluma kazandırılması hedeflenmektedir.

Denetimli Serbestlik Kaç Yıl Sürer?

Ceza infaz yasası düzenlemeleriyle birlikte denetimli serbestlik hakkı konusunda bazı gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni düzenlemelerle birlikte denetimli serbestlik süresi 4 yıl şeklinde belirlenmiştir. Denetimli serbestlik tedbiri süresi boyunca yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Herhangi bir suçtan dolayı hüküm giyen ve koşullu salıverme tarihine 1 yıldan az süre kalan kişiler, iyi hal göstermeleri durumunda denetimli serbestlik hakkından yararlanabilir.

Denetimli Serbestlik Hesaplama

Hapis cezası alan hükümlüler için düzenlenen ceza infaz yasasıyla birlikte denetimli serbestlik hesaplama konusu da önem kazanmıştır. Denetimli serbestlik süresinin hesaplanması için tercih edilebilecek bazı alternatifler vardır. Bu hususta kişilerin ne zaman ceza aldığı ve koşullu salıverme tarihine ne kadar süre kaldığı gibi etkenler önemlidir. Hükümlüler, denetimli serbestlikle birlikte kamuya yararlı bir işte çalışarak topluma faydalı olabilir.

Denetimli Serbestlik İmza

Denetimli serbestlik tedbiri konusunda sıkça gündeme konulardan biri de denetimli serbestlik imza şartı olarak öne çıkmaktadır. Şartları sağlayarak açık ceza infaz hakimleri tarafından denetimli serbestlik hakkı alan kişilerin bazı yükümlülükleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu yükümlülüklerden biri de belirli bir süreç boyunca Denetimli Serbestlik Müdürlüğü birimlerine gidilerek imza atılmasıdır. Genellikle haftada 1 gün olarak belirlenen sistem ile birlikte koşullu salıverilen hükümlülerin takip edilmesi sağlanmaktadır. Aynı zamanda hükümlülerin kamuya yararlı bir işte çalışması sağlanabilir.

Denetimli Serbestlik Yönetmeliği

Herhangi bir açık infaz kurumunda cezasını çekmeye devam eden hükümlüler için denetimli serbestlik yönetmeliği oldukça önemlidir. Ceza infaz yasası düzenlemeleriyle birlikte denetimli serbestlik yönetiminde de bazı düzenlemeler yaşanmıştır. Bu düzenlemelere göre hükümlüler için belirlenen koşullu salıverme oranı yarıya indirildi.

Örgütlü suç gibi daha ağır suçlar için belirlenen ceza infaz oranı ise 2/3 olarak belirlendi. Yönetmelikte önemli olan noktalardan biri de koşullu salıverme ile ilgili özel düzenlemelerdir. Hastalık, engellilik veya kocama gibi durumlarda koşullu salıverme tarihine üç yıldan az kalan hükümlülere denetimli serbestlik uygulanabilir.

Denetimli Serbestlik Yasası

Ceza infaz uygulamalarının temeli olarak bireyleri ıslah ederek topluma yeniden kazandırmak olarak gösterildiği için denetimli serbestlik yasası hükümleri önemlidir. İyi hal gösteren veya hastalık, engellilik veya kocama gibi sebeplerden dolayı zorluk çeken kişilere denetimli serbestlik hakkı tanınmaktadır.

Yasa çerçevesinde işlenen suçun niteliğine bağlı olarak ceza infaz kurumunda geçirilmesi gereken süreden sonra koşullu salıverme yapılabilmektedir. Koşullu salıverme tarihine belirli süreler kalan kişiler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kontrolünde kalan cezasını dışarıda tamamlayabilir. Bu süre boyunca kamuya yararlı bir işte çalışmaları ve topluma kazandırılmaları sağlanır.

Denetimli Serbestlik İmza İhlali

Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından takibi yapılan hükümlüler için denetimli serbestlik imza ihlali konusu oldukça önemlidir. Açık ceza infaz kurumundan denetimli olarak serbest bırakılan kişiler, düzenli olarak takip edilmektedir. Takip için kişilerin kamuya yararlı bir işte çalışmaları sağlanmaktadır. Aynı zamanda haftanın belirli günlerinde yetkili birimlere giderek imza atılması gerekmektedir. Denetimli serbestlik tedbiri kapsamında imza şartını üst üste 2 kere ihlal eden kişilere verilen denetimli serbestlik kararı geri alınmaktadır.

Denetimli Serbestlik Dosya Kapanması

Hapis cezası alan kişilerin cezasını tamamlamasına belirli bir süre kaldığında uygulanan kararlar için denetimli serbestlik dosya kapanması konusu merak edilmektedir. Hastalık, engellilik veya kocama gibi durumların yanı sıra farklı sebeplerden dolayı denetimli serbestlik hakkından yararlanabilen kişiler bir süre boyunca takip edilir. Bu sisteme göre ilgili suça ait olan dosyanın kapanması durumunda ceza infaz süresi tamamlanmış olarak sayılmaktadır.

Ceza ve Tevkifleri Genel Müdürlüğü

Ceza Zamanaşımı

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!