General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Muvazaa Nedir?

06.03.2021
79.116
Muvazaa Nedir?
4.7/5 - (105 votes)

Herhangi bir hukuki zemine dayanan ilişkinin taraflarınca gizli bir şekilde yapılan işlemlere muvazaa denir. En genel anlamıyla muvazaa nedir? sorusuna verilebilecek yanıt; kişinin üçüncü şahıslardan mal veya benzeri varlığı saklaması ve bunun hukuki şekilde gerekçelendirmeye çalışması anlamına gelmektedir.

Muvazaa Çeşitleri

Üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla iki kişinin anlaşma yapmadığı halde anlaşma yapmış gibi göstermesi anlamına gelen muvazaanın Türk hukuk sistemi içerisinde iki çeşidi bulunmaktadır. Nisbi ve mutlak muvazaa adı verilen muvazaa çeşitleri tespit edilmesi durumunda üçüncü şahısların bu muvazaaları ispat etmek maksadıyla hukuki haklarını kullanmalarına da izin verilmiştir.

Mutlak Muvazaa

Mutlak muvazaa, genel hatlarıyla taraflar arasında gizli olarak yapılan anlaşmalara denir. Bu anlaşmalar üçüncü kişileri aldatmak maksadıyla gerçek olmayacak şekilde oluşturulmuştur. Dolayısıyla hiçbir hukuki zemini veya dayanağı olmadığı gibi geçerliliği olduğunu söylemek de yanlış olacaktır.

muvazaa nedir

Muvazaa Nedir

Nisbi Muvazaa

Nısbi Muvazaa, yapılan gerçek ve hukuki dayanağı olan sözleşmelerin yine üçnücü şahısları kandırmak ya da aldatmak maksadıyla bilinçli olarak saklanması veya gizlenmesine denmektedir. Nisbi muvazaa ile mutlak muvazaa arasında bulunan en temel fark yapılan muvazaa anlaşması kapsamında ortaya çıkar. Muvazaalı işlemlerin nisbi muvazaa da resmi bir dayanağı veya gerçek bir sözleşme olmasının yanı sıra mutlak muvazaa kapsamında gerçek bir sözleşme yapılmaz ve yapılmış gibi gösterilir.

Muvazaa Davası Nedir?

Muvazaa davası taraflar arasında yapılan gizli anlaşmalar aracılığıyla üçüncü şahısların kandırılması amacıyla gerçekleşen davalara denir. Çoğunlukla borç ya da miras gibi durumlar karşısında oluşan davalarda gözlemlenen muvazaa anlaşması üçüncü şahısların maddi ya da manevi zarar görmesine sebep olabilir.

Muvazaa Nedir Borçlar Hukuku

Gerçek iradelerine uymayacak şekilde tarafların kendi arasında yaptıkları anlaşmalara ve bu anlaşmaların hukuki bir zeminde araç olarak kullanılması durumlarına muvazaa denmektedir. Bu anlaşmalar kapsamında gerçek olmayan işlemler yapılmaktadır ve görünürdeki işlem hukuki makamların lehte karar verilmesine yönelik tarafların uzlaşması sonucunda gerçekleştirilir.

Muvazaa Nedir Örnek

Muvazaa nedir? sorusuna verilebilecek en güzel örnekler miras davalarında ortaya çıkmaktadır. Babaların ölümünden önce çocukları arasında herhangi bir tanesine daha fazla miras bırakması amacıyla yaptıkları ölüm öncesi sözleşmeler örnek olarak gösterilebilir.

Muvazaalı İşlemler

Muvazaalı işlem üçüncü şahısların taraflar arasında menfaat doğrultusunda kendisinin zarar gördüğünü kanıtlaması durumunda yapılan işlem geçersiz sayılabilir. Bu noktada çok güçlü deliller ve ispatlar ile üçüncü şahısların hukuki haklarını kullanmaları gerekmektedir.

Muvazaalı İşlem Sonuçları

Muvazaalı işlem geçersiz sayılabilmesi için ilk ispat tarafların irade ile beyanları arasında ortaya çıkan çelişkilere yöneliktir. Bu tarz durumlarda gerçekleşen işlemlerin hükümsüz sayılması son derece olasıdır.

Muvazaalı İşlemin İspatlanması

Kişilerin gerçek iradelerine uymayan davranışlar gerçekleştirmesi durumunda ortaya çıkan muvazaalı işlemlerin geçersiz olabilmesi için taraflardan biri aracılığıyla iddianın gerçekleşmesi gerekmektedir. Yazılı olarak gerçekleşen iddia gerekli delil ve ispatlar ile ortaya konabilirse işlemlerin geçersiz sayılabilmesi ve üçüncü şahısların hukuki haklarını kullanabilme durumu ortaya çıkar.

Muvazaa Benzeri İşlemler

Muvazaalı işlem üçüncü tarafların kandırılmasına yönelik diğer iki tarafından kendisine menfaat içerecek şekilde anlaşma yapması üzerinedir. Bu tarz durumlar çoğunlukla birbirine karıştırılabildiği gibi yapılan bir işlemin muvazaalı işlem kabul edilmesi için gizli bir anlaşma yapılması veya yapılan anlaşmaların gizlenmiş olması gerekir.

Diğer Yazılarımız : 

Müsadere Nedir?

İstinaf Dilekçesi

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!

Kamuoyuna Önemle Duyurulur…!

ERESTA HUKUK BÜROSU adı altında birçok kişiye “borcunuz var mağdur olmamak için bizi arayın” şeklinde toplu sms gönderimi yapan ERESTA HUKUK BÜROSU’nun

Av. Osman ERUSTA tarafından kurulmuş olan ERUSTA HUKUK BÜROSU’yla hiçbir ilgisi yoktur.

Hukuk büromuzun telefon numarası 0 212 291 91 10 olup bu numara dışında kendini büromuzla irtibatlı göstererek aramalar yapabilecek ve sms gönderiminde bulunan kötü niyetli kimselere kesinlikle itibar edilmemesini, herhangi bir şekilde bildirilen hesaplara ödeme yapılmamasını önemle rica ederiz.