General Ali Rıza Gürcan Cd. Çırpıcı Çıkmazı Sk. No: 2 Kat: 11 Daire: 64 Merter, Zeytinburnu – İstanbul
tren

Önalım Hakkı

09.04.2021
6.692
Önalım Hakkı
1.4/5 - (7 votes)

Kanunlarla birlikte vatandaşlara verilen haklar arasında yer alan önalım hakkı ile ilgili önemli detaylar vardır. Taşınmaz üzerinde hak sahibi olan bir kişinin payının bir bölümünü veya tamamını satmak istemesi halinde ilk olarak diğer paydaşlara önalım hakkı verilmektedir. Bu tür satışlarda payı öncelikle satın alma hakkı taşınmaz üzerinde hak sahibi olan paydaşlara verilmiştir. Yasal önalım hakkı diğer bir adıyla şufa hakkı olarak da bilinir.

Çeşitli sebeplerden dolayı sık sık konu haline gelen şufa hakkı, payını satmak isteyen kişilerin ilk olarak diğer paydaşlara öncelik vermesi gerekliliğidir. Kişilerin payını üçüncü bir kişiye satması için ilk olarak diğer paydaşlara hak verilmesi gerekmektedir.

Önalım Hakkı Nedir?

Taşınmaz üzerinde pay sahibi olan kişilere kanun tarafından verilen yasal önalım hakkı vardır. Önalım hakkı söz konusu olduğunda ortada paylı mülkiyet olması gerekmektedir. Hukuk alanında şufa hakkı farklı konu başlıkları altında değerlendirilebilir. Bu alanda yasan önalım hakkının yanı sıra sözleşmeden doğan önalım hakkıyla ilgili detaylar da vardır. Bir mülkiyetin paylı olmasıyla birlikte taraflardan birinin kendine ait olan payını satmak istemesi için diğer paydaşlardan izin alma şartı vardır.

Şufa hakkı yalnızca paylı mülkiyette hak sahibi olan kişiler tarafından kullanılmaktadır. Yasal önalım hakkı ve sözleşmeden doğan önalım detayları gibi birçok konu paylı mülkiyet durumlarında önemlidir. Kişiler, paylarını satması halinde diğer paydaşlarına resmi olarak bilgi vermek zorundadır. Kat irtifakı durumlarında önalım hakkı kullanılamaz. Şufa hakkı son dönemlerde paylı mülkiyet satışlarında anlaşmazlıklara sebep olan konular arasında yer alır.

Önalım Hakkı Süresi

Paylı mülkiyet üzerindeki pay satışlarındaki dikkat edilmesi gereken noktalardan biri de önalım hakkı süresi olarak öne çıkmaktadır. Önalım hakkı çerçevesinde pay satışı sırasında satışın mülkiyet üzerinde hak sahibi olan diğer paydaşlara bildirilme zorunluluğu vardır. Bu bildirme işleminin noter aracılığıyla gerçekleşmesi zorunludur. Paydaşın kendi payını satmak istemesi halindeki diğer taraflara verilen önalım hakkı süresi 3 aydır. Satış sonrası 2 senenin geçmesi durumunda ilgili hak ortadan kalkmaktadır. Sözleşmeden doğan önalım hakkı durumlarında sözleşmeye bağlı olarak farklı detaylar ortaya çıkabilir.

Önalım Hakkı Şerh Süresi

Son dönemlerde paylı mülkiyet satışlarında sıkça söz konusu olan noktalardan biri de önalım hakkı şerh süresi sınırıdır. Önalım hakkı durumlarında tapuya konan şerh süresi 10 yıl şeklindedir. Sözleşmeden doğan önalım hakkı için şerh süresi 3 ay olarak belirlenmiştir.

Önalım Hakkı Nasıl Kullanılır?

Taşınmazda hak sahibi olan paydaşın haklarını bir kişiye satması halinde ortaya çıkan önalım hakkı ile ilgili önemli durumlar vardır. Diğer paydaşlar, önalım hakkı ile birlikte satılmak istenilen payı alma önceliğine sahiptir. Bu tür durumlarda satın alma hakkı taşınmaz üzerinde hak sahibi olan diğer kişilerindir. Önalım hakkı satışa çıkarılan payı satın alan kişilere karşı kullanılır. Pay tescil edilmeden önce ilgili işlemler yapılarak mahkemelere şufa hakkı davası açılır. Cebri artırma yöntemi ile yapılan satışlarda böyle bir hak söz konusu değildir.

Önalım Hakkı İhtarname

Taşınmazların satışı yapılırken ortaya çıkan durumlardan biri önalım hakkı ihtarname detaylarıdır. Önalım hakkı detaylarına göre satışlarda hak sahibi olan kişiler vardır. Bu hakkın ihlal edilmesi durumunda hak sahipleri tarafından mahkemeye şufa hakkı çerçevesinde başvuru yapılabilir. Sözleşmeden doğan önalım hakkını kullanmak isteyenlerin yaptığı başvurulardan sonra üçüncü kişilere ihtarname gönderilir.

Önalım Hakkı Örnek

Yasadan veya sözleşmeden doğan önalım hakkı örnek davalar söz konusu olduğuna öne çıkan noktalar vardır. Mülkiyette pay sahibi olan kişilerin kanunlar çerçevesinde önalım hakkını kullanabilir. Şufa hakkıyla ilgili örnek kararlar vardır. Bu konudaki detaylar ve davanın ne zaman açıldığı gibi konular önemlidir.

Önalım Hakkı Dürüstlük Kuralı

Hukuk alanında önalım hakkı dürüstlük kuralı hakkındaki detaylar öne çıkmaktadır. Paylı mülkiyetlerdeki pay satışı durumlarında kullanılan önalım hakkı söz konusu olduğunda bazı anlaşmazlıklar yaşanabilir. Önalım hakkını kullanmak isteyenlerin bilmesi gereken önemli noktalar vardır. Payı öncelikle satın alma hakkı diğer paydaşlara aittir. Bu alanda fiyat belirleme aşamalarında dürüst bir şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Önalım Hakkı Şekil Şartı

Paylı mülkiyet satışlarında önalım hakkı şekil şartı konusu önemlidir. Önalım hakkı durumunun ortadan kalkması için farklı işlemlerin yapılması gerekir. Önalım hakkının ortadan kalkması için yapılması gerekenler şunlardır;

  • Resmi bir nitelik taşıyan sözleşme,
  • Tapuya verilen şerh,

Görüldüğü üzere iki farklı resmi işlemlerle birlikte önalım hakkının ortadan kalkması mümkün olabilir. Hakkından feragat etmek isteyen kişilerin resmi başvuru yapması gerekmektedir.

Sınırdaş Arazi Önalım Hakkı Yargıtay Kararları

Paylı mülkiyet satışlarında sınırdaş arazi önalım hakkı Yargıtay kararları konusunda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arazi niteliği taşıyan taşınmazlar için sözleşmeden doğan önalım hakkı kullanımı için hukuk yoluna gidilebilir. Kişilerin, paylı arazideki payını üçüncü bir kişiye satması halinde öncelikle diğer paydaşlara bildirimde bulunmalıdır. Aksi halde kişilerin önalım hakkını kullanma şansı vardır. Bu konuda Yargıtay tarafından verilen çeşitli kararlar vardır.

Önalım Hakkının Kullanılamayacağı Durumlar

Paylı mülkiyetlerin satışında önalım hakkının kullanılamayacağı durumlar vardır. Paydaşların birbirleri arasında yaptığı satışlar için önalım hakkı kullanımı söz konusu değildir. Bağışlama türünde de önalım hakkı kullanılamaz. Paydaşların ölümüne bağlı olarak ortaya çıkan tasarruf halinde önalım hakkı kullanılamaz. Şufa hakkının kullanılamayacağı farklı durumlar da vardır. Trampa halinde ve taşınmazın satış vaadi sözleşmesinin yapılması durumunda önalım hakkı kullanılamaz.

Sözleşmeden Doğan Önalım Hakkı

Türk Medeni Kanunu 735.madde ile düzenlenen sözleşmeden doğan önalım hakkı ile ilgili çeşitli detaylar vardır. Önalım hakkı çerçevesinde bir paylı mülkiyetteki pay satışı sırasında alım hakkı ilk olarak diğer paydaşlara aittir. Belirlenen kanun maddelerine göre satış öncesinde diğer paydaşlara resmi yöntemlerle bildirimde bulunma zorunluluğu vardır. Bildirimden sonra diğer paydaşlar ilgili değeri ödeyerek satışa çıkarılan payı alabilir.

İstinaf Mahkemesi

İşçi Hakları

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

Bir Yorum Yazın

Bize soru sormaktan ve hizmet almaktan çekinmeyin!